Johanneskirketrappene

Johanneskirketrappene

Edvard Griegs Plass

Edvard Griegs Plass

Vincent Lunges Plass

Festplassen

Festplassen

Landskapsarkitekturen i dag har et stadig sterkere fokus på den urbane scene. Migrasjonen til bykonsentrasjonene fortsetter i uforminsket grad. Fokus rettes derfor stadig sterkere mot betingelsene for det gode byliv.

l a n d s k a p D E S I G N AS har i over 20 år arbeidet med problemstillinger knyttet til urban kontekst og stått for en rekke av de senere års referanseprosjekt innen norsk byromsforming.