Byromsplanlegging i Haugesund

Blog Archives

Byromsplanlegging i Haugesund

landskap DESIGN har inngått rammeavtale med Haugesund kommune om planlegging og prosjektering av byrom for perioden 2014-2017.

Ydtstebøhavn

landskap DESIGN AS skal sammen med Fuggibaggi Design AS utarbeide gatebruksplan for Ydtstebøhavn på Kvitsøy. Planen skal være ferdig første semester 2014. Oppgaven er både interessant og utfordrende; fra å være en stille plett med en umerkelig Ådt, kan man forvente en mangedobling av trafikken når Rogfast er ferdig.

Middelalderparken i Oslo

landskap DESIGN i samarbeid med Saunders Architecture/ Rehwaldt landschaftsarchitekten/ Jan Lohne arkitekter/ Magne Vangsnes/ CP Norway leverte sitt endelige utkast til revitalisering av Middelalderparken i Oslo  Februar 2014

Kong Oscars gate

landskap DESIGN AS i samarbeid med In`By AS og Fuggibaggi AS vinner tilbudskonkurransen om detaljutforming av Kong Oscars gate i Bergen. Gaten skal utvikles etter Shared Space prinsippet i samarbeid med Statens vegvesen og Bergen kommune.

Urban Landscapes ISBN 978-84-9936-905-1

LOFT Publications i Barcelona gir ut boken URBAN LANDSCAPES i oktober 2012. Boken presenterer Arne Sælens  byromsprosjekter siden 1984. Forord av Annemarie Lund Introduksjon ved Peter Zöech

Haraldsgata i Haugesund

landskap DESIGN AS engasjeres av Haugaland Utvikling til å prosjektere nordre del av Haraldsgata i Haugesund. Prosjektet er kalt fra Bytunet til Byparken. Haugesund formannskap godkjente prosjektutkastet i møtet 20.06.2012. Ferdig prosjektert i desember 2012.

Johanneskirketrappene i Bergen

landskap DESIGN AS vant tilbudskonkurransen om Johanneskirketrappene i Bergen sammen med In`By  i Oslo, Prosjektkonsult Kvinnherad , Arne Haugen VVA-prosjekt og Handegård og Pedersen. Prosjektet utføres for Bergen kommune, Grønn etat og skal være ferdig våren 2013.

Amfi Stord

landskap DESIGN AS samarbeider med Arkitektkontoret Waage, Lund & Partnere og Akvator med å revitalisering parkområdet rundt Stord Kulturhus, samt tilrettelegging for nytt parkeringshus i tilknytning til Amfi Stord .

Orla Lehmanns gade

landskap DESIGN AS prosjekterer Orla Lehmanns gade i Danmark. Byggherre er Vejle kommune, Teknisk Forvaltning. Forventet byggestart i august 2012. Formingsmål for offentlige gaterom i Tromsø sentrum er ferdig og overlevert.

Foldegade

Foldegade / Søndergade i Vejle ferdigstilles.