Nyheter

SIVERT NILSENS GATE / TROLLFJORDGATA I SVOLVÆR

Prosjektering ferdig. Antatt ferdigstilt 2023.

STORGATA OG MEIERIPLASSEN PÅ LEKNES

Anleggsarbeidet startet opp. Antatt ferdigstilt 2021

VEDALMENNINGEN PARK

Prosjektering av ny park på Vedalmenningen i Haugesund startet opp. Antatt ferdigstilt 2022

HARALDSGATEN I HAUGESUND

De tre nordligste kvartalene mot Byparken ferdigstilt.

ÅSBYGATEN / HARALDSGATEN SØR

Prosjektering ferdigstilt i samarbeid med Byantikvaren.

INDUSTRIGATA I SANDNES

Nedre del ferdigstilt.

KONG OSCARS GATE I BERGEN

Kong Oscars gate med Domkirkeplassen ferdigstilt.

Leknes

Plassen foran kulturhuset på Leknes sendes ut på anbud

GAMMEL HAVN I VEJLE

Skisseprosjekt for plassforlengelse av Søndertorv.

Ole Bulls plass og Torggaten i Bergen

landskap DESIGN engasjeres av Constructa Entreprenør AS til å prosjektere deler av Ole Bulls plass og Torggaten i Bergen rundt det nyombyggete hotel Norge. (åpner juni 2018)