Kong Oscars gate

LD i samarbeid med In´By AS og Fuggibaggi AS vinner tilbudskonkurransen om detaljutformingen av Kong Oscars gate i Bergen mellom Bryggesporen og Nygaten. Gaten utvikles etter Shared Space prinsippet i samarbeid med Statens vegvesen.