Kong Oscars gate

Kong Oscars gate

Date: mars 6th, 2013

landskap DESIGN AS i samarbeid med In`By AS og Fuggibaggi AS vinner tilbudskonkurransen om detaljutforming av Kong Oscars gate i Bergen.
Gaten skal utvikles etter Shared Space prinsippet i samarbeid med Statens vegvesen og Bergen kommune.