Om oss

l a n d s k a p D E S I G N AS ble stiftet i 2001 av professor/ landskapsarkitekt Arne Sælen.

Firmaet har i over 10 år vært blant landets ledende kontorer innen byromsplanlegging.

I denne perioden er det bygget anlegg prosjektert av l a n d s k a p D E S I G N AS for over 300 mill.NOK. l a n d s k a p D E S I G N AS er også mye benyttet som kommunal rådgiver for utformingsveiledere både i Bergen, Haugesund, Ringsaker, Sandnes, Stavanger, Tromsø, og Vejle.

Arne Sælen har i perioden 1995 – 2010 vært ansatt ved NTH/ NTNU og NLH/ UMB som professor II.

l a n d s k a p D E S I G N AS er basert i Bergen. Referansen til Det Vestlandske Landskapet; Hav, fjord, kyst og fjell er viktige i kontorets faglige profil. Det samme gjelder byens urbanitet og internasjonale orientering. l a n d s k a p D E S I G N AS er referert i en rekke internasjonale publikasjoner. Arne Sælen ble tildelt Statens Byggeskikkspris i 2002 for arbeidet med å ivareta og utvikle kulturarven ”Byrom i Bergen”.